JAMU v Brně - Orgány školy - Správní rada

Správní rada  

 Pozvánka na zasedání SR JAMU 27.3.2018

Členové Správní rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

 1. Božek Václav, Mgr., CSc.., radní Jihomoravského kraje
 2. Kadrnka Jiří, Ing., jednatel společnosti Moss logistics s.r.o.
 3. Mareček David, MgA., Ph.D., GŘ České filharmonie Praha
 4. Glaser Martin, MgA., ředitel Národního divadla Brno
 5. Martinec Lukáš Evžen, ThDr. Ing., OSA opat starobrněnský
 6. Morávek Jiří, generální ředitel SNIP&CO, spol. s.r.o.
 7. Moša Stanislav, Mgr., ředitel Městského divadla v Brně
 8. Nantl, Jiří, Mgr., LL.M, operační ředitel CEITECu, MU Brno
 9. Polívka Boleslav, herec DBP Brno
 10. Říhová Jan, Ing, ředitelka odboru financování výzkumu a vysokých škol, MŠMT
 11. Slezák Martin, Ing., náměstek ředitele ČNB, pob. Brno, předseda SR JAMU 
 12. Štefl Michal, Ing., víceprezident v Krajské hospodářské komoře jižní Moravy
 13. Večerek Vladimír, prof. MVDr., CSc., prorektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Brno
 14. Wágnerová Eliška, JUDr., Ph.D., senátorka za obvod č. 59 - Brno-město

Statut SR
Zápisy z jednání