Rektor JAMU  

prof. Mgr. Petr Oslzlý
Adresa:

JAMU – REKTORÁT

Beethovenova 2, 662 15 BRNO

Tel.: 542 591 101, fax: 542 591 140

E-mail: rektorjamucz

Petr Oslzlý (* 26. dubna 1945 Konice) je český divadelní dramaturg, scenárista, herec a pedagog, od února 2018 rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Vyrůstal v Prostějově. Kvůli svému původu nebyl přijat na žádnou střední školu, vyučil se v oboru kovomodelář. Díky dobrému prospěchu mohl poté studovat střední strojnickou školu v Olomouci. Dále studoval strojnickou fakultu v Brně a od roku 1968 divadelní vědu a dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Studia úspěšně ukončil v roce 1973.

Byl jedním z hlavních protagonistů experimentálního divadla Quidam. Od roku 1972 byl dramaturgem Divadla Husa na provázku, se kterým je od té doby spjatý dosud; v několika obdobích byl jeho uměleckým šéfem. V druhé polovině 80. let spolu s Jiřím Müllerem a Miroslavem Pospíšilem organizoval tajné bytové semináře Podzemní univerzita, kde přednášeli význační profesoři ze západních zemí. V roce 1989 se Oslzlý stal jedním z organizátorů listopadové stávky divadel a zakládajícím členem Občanského fóra. V letech 1990–1992 působil jako poradce a asistent prezidenta Václava Havla pro kulturní otázky a ředitel Kulturní sekce jeho kanceláře. Od roku 1993 je ředitelem Centra experimentálního divadla, pod které vedle Divadla Husa na provázku spadá i HaDivadlo a Divadlo u stolu. Přednáší v oboru současného světového divadla, dramaturgie a autorské tvorby na Divadelní fakultě JAMU a v minulosti též v Kabinetu divadelních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 1995 je uměleckým ředitelem mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter. Od roku 1997 byl proděkanem JAMU. V roce 2000 byl jmenován profesorem. Je spoluautorem řady divadelních scénářů, konceptů divadelních akcí, přispěvatelem domácích i zahraničních časopisů, editorem či spolueditorem řady sborníků.

23. října 2017 byl profesor Petr Oslzlý zvolen rektorem brněnské JAMU. Na konci ledna 2018 jej do funkce na čtyři roky jmenoval prezident Miloš Zeman, a to s účinností od 1. února 2018.