JAMU v Brně - Orgány školy - Rada pro vnitřní hodnocení a kvalitu

Rada pro vnitřní hodnocení a kvalitu  

Členové:

Předseda:

  • Prof. Petr Oslzlý

Místopředseda:

  • prof. PhDr. Silva Macková

Členové:

  • doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., zástupkyně AS JAMU
  • doc. MgA. Blanka Chládková
  • doc. MgA. Jana Goliášová
  • Mgr. Jan Přibil
  • doc. Ing. David Strnad 
  • Stanislav Čaban, zástupce studentů JAMU
  • doc. Světlana Waradzinová, externí člen

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení JAMU

Zápisy z jednání