Kvestorka  

JUDr. Lenka Valová
Adresa:

JAMU – REKTORÁT

Beethovenova 2, 662 15 BRNO

Tel. : 542 591 115, fax: 542 591 140

Sekretariát: 542 591 102

E-mail: valovajamucz

Nar. 15.7.1954.
Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1978. Pracovala v různých organizacích oblasti státní správy a kultury, specializovala se na odvětví autorského práva a práva k výsledkům tvůrčí práce. Od roku 1990 byla tajemnicí Divadelní fakulty JAMU, od roku 1992 tam i pedagogicky působí. Kvestorkou JAMU byla jmenována v květnu 2003.