JAMU v Brně - Orgány školy - doc. MgA. Vít Spilka

doc. MgA. Vít Spilka  

prorektor JAMU pro vnější vztahy