JAMU v Brně - Orgány školy - doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.  

 • Prorektor pro tvůrčí činnosti JAMU
 • Předseda Ediční rady JAMU
 • Předseda Knihovní rady JAMU
 • Předseda hodnotící komise Fondu rozvoje výzkumné činnosti (FRVČ)
 • Člen hodnotící komise Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti (FRVUČ)
 • Člen Programové rady Divadla na Orlí 

Členství v orgánech mimo JAMU:

 • Zástupce JAMU v Society for Artistic Research (SAR)
 • hodnotitel Národního akreditačního úřadu
 • člen redakční rady odborného časopisu Televizní studia
 • člen Rady segmentu RUV pro segment Audiovize
 • člen Odborného orgánu hodnotitelů – poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR (od 2018) 

Vzdělání a akademické tituly:

 • doc. (2013), habilitační práce Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991)
 • Ph.D. (2008), disertační práce Performanční studia, školitel prof. Petr Oslzlý
 • MgA. (2000), diplomová práce Sonáta Mondšajn (rozhlasová dramatická tvorba Ludvíka Aškenazyho), vedoucí prof. Antonín Přidal 

Pedagogické působení na JAMU:

 • pedagog Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Divadelní fakulty JAMU
 • pedagog doktorského studijního programu Divadelní fakulty JAMU 

Odborná praxe:

 • dramaturg a scénárista spolupracující s Českou televizí, TV Nova a TV Prima (scénáře filmů Kája a Zabi a Tajemství dešťového pokladu, seriálů Ulice, První krok, Doktoři z Počátků a několika dokumentárních filmů
 • dramaturg České televize - studio Brno v letech 2007-2009: seriál Poste restante, dokumentární cykly Čtenářský deník a Česko jedna báseň, záznamy divadelních představení atd.) 

Řešené  výzkumné projekty:

 • hlavní řešitel za JAMU u výzkumného grantu Technologické agentury České republiky (TAČR) – Komplexní skríningový diagnostický systém GIS; společný projekt Masarykovy univerzity a JAMU (doba řešení 2018–2022).
 • řešitel výzkumného grantu Grantové agentury České republiky (GAČR) – Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize 1955–1990 (doba řešení 2015–2017)
 • řešitel výzkumného grantu Grantové agentury České republiky (GAČR) – Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize 1961–1991 (doba řešení 2010–2012) 

Nejvýznamnější publikace:

 • HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991). 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 612 s. ISBN 978-80-7460-129-3.
 • HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991). Brno: JAMU, 2012. ISBN 978-80-7460-030-2.
 • HLAVICA, Marek. Performanční studia. Brno: JAMU, 2008. ISBN 978-80-86928-49-4.