Ovis  

Aktuality OVIS

Služby a informace


Ing. Jan Búřil
vedoucí OVIS

Tel.: 542 591 122
E-mail: buriljamucz

Ing. Jaromír Albrecht
Tel.: 542 591 130
E-mail: jalbrechtjamucz

Ing. Marek Kokeš
Tel.: 542 592 207
E-mail: kokesjamucz

Libor Spáčil
Tel.: 542 591 120
E-mail: spaciljamucz

Jiří Spáčil
Tel.: 542 592 210
E-mail: jspaciljamucz

Michal Vala
Tel.: 542 592 202
E-mail: valajamucz

Marcela Alterová
Tel.: 542 591 118
E - mail:alterovajamucz