Nakladatelství  

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Novobranská 3
662 15 Brno
 

 
Všeobecné informace

Nakladatelství JAMU existuje na Janáčkově akademii múzických umění od roku 2000. Jeho posláním je vydávání studijních materiálů (skript) pro posluchače školy a vytváření kvalitních podmínek pro publikační činnost pedagogů JAMU. Vydává studijní, vzdělávací a odborné publikace z oblasti historie a teorie hudby, divadla, scénografie, dramatické výchovy. Dále Nakladatelství JAMU vydává sborníky z vědeckých a odborných konferencí, slovníky, příručky a skripta. Nepravidelně vydává také bulletin JAMU Občasník a poskytuje tiskové a editorské služby rektorátu a oběma fakultám. Některé publikace, zejména s hudebněvědnou tematikou, vycházejí také v anglickém jazyce. Ročně vychází v nakladatelství JAMU 12 – 14 titulů, které se zde redakčně zpracovávají, nakladatelství využívá i služeb ofsetových tiskáren.


E- shop
Zaměstnanci
Publikace možno zakoupit
Prezentace
Errata