JAMU v Brně - O nás - Leoš janáček

Leoš janáček  

Leoš Janáček patří k nejpozoruhodnějším zjevům nejen české, ale i světové hudební kultury. Narozen 3. 7. 1854 v Hukvaldech jako deváté dítě venkovského učitele, přišel do Brna v jedenácti letech, aby zde získal důkladné hudební vzdělání ve fundaci starobrněnského kláštera, a s Brnem spojil celý svůj život. Už od 70. let v tomto tehdy provinciálním městě vyvíjel soustavnou osvětovou, organizační, pedagogickou a uměleckou činnost, souběžně s vlastní činností kompoziční. Janáčkovy skladatelské počátky byly ovlivněny studiem moravského fokloru a o něco málo později zájmem o psychologické aspekty lidské mluvy. Na těchto základech krystalizoval jeho osobitý způsob hudebního vyjadřování, jehož příznačným rysem je zkratkovitost hudebních myšlenek a prudký kontrast jejich spojování.

Nejvlastnějším polem Janáčkovy působnosti byla opera. Skladatel vytvořil devět oper, z nichž třetí, Její pastorkyňa, vznikala plných devět let a čekala na své uznání – stejně jako autor sám - velmi dlouho, po uvedení ve Vídni 1918 však založila Janáčkovu světovou slávu. Teprve tehdy, v posledním desetiletí života, kdy se Janáček konečně dočkal uznání své tvorby, vytvořil v rychlém sledu za sebou svá nejvýznamnější díla, jimiž zásadně obohatil repertoár operních domů (Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a Z mrtvého domu) i koncertních pódií (Zápisník zmizelého, dva smyčcové kvartety, dechový sextet Mládí, Sinfonietta, Glagolská mše a řada dalších). Skladatel zemřel 12. 8. 1928 v Ostravě, pochován je na Ústředním hřbitově v Brně.

Leoš Janáček po celý život usiloval o vybudování uměleckého školství v Brně. Už z roku 1885 je doložen jeho výrok „tane nám na mysli hudební akademie“, která znamenala v jeho představách spojení umění hudebního s divadelním. Za jeho života však k uskutečnění této ideje nedošlo, přestože Janáček k ní směřoval nejprve založením varhanické školy (1881) a posléze konzervatoře (1919). Vědoma si těchto skutečností si Akademie múzických umění v Brně hned v roce svého založení – 1947 - vzala Janáčkovo jméno do svého štítu.