JAMU v Brně - Fondy rozvoje - Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU - rok 2018

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU - rok 2018  

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU je vyhlašován v rámci Institucionálního rozvojového plánu JAMU a je určen všem akademickým zaměstnancům a studentům Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Na základě Směrnice rektora JAMU č. 1/2017 vyhlašuje prorektor pro studijní, pedagogickou a uměleckou činnost soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2018.

  • Celoškolské projekty (výstupy projektu směřují k oběma fakultám) - Mgr. Vladislava Bartušková (bartuskovajamucz; 1146)
  • Projekty HF - Ing. Kateřina Kopecká (kopeckajamucz; 1626)
  • Projekty DIFA - Mgr. et Mgr. Adéla Dědová  (dedovajamucz; 1334)

Směrnice o FRVUČ

Vyhlášení FRVUČ- 2018 

Formulář přihlášky FRVUČ

FRVUČ – formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení FRVUČ- 2018